Definicje

Kaniula dożylna (venflon)

Jest to rurka umieszczana tymczasowo w żyle, wraz z zewnętrzną częścią pozwalającą na przyłączenie kroplówki lub strzykawki. Zakładana do żyły za pomocą stalowej igły. Dzięki wenflonowi pacjent może otrzymywać dożylnie różne lekarstwa bez konieczności każdorazowego wkłucia.

Kaniula do zabiegów

Jest to cienka, rurkowata struktura wykonana z elastycznego materiału, zakończona tępym, stożkowatym końcem. Kaniula zapewnia bezpieczne i precyzyjne wprowadzenie substancji, leków lub innych roztworów do organizmu. Wprowadzając kaniulę pod skórę możemy manewrować nią w różnych kierunkach, pod różnymi kątam